Disclaimer

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing,  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40481496, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden.

Reacties zijn gesloten.