Klachtenregeling

Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van TBO Accountants & Belastingadviseurs dan kan/kunnen deze zich wenden tot Theo van Bokhoven of Rob Tol.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Bekijk onze volledige klachtenprocedure in het volgende document: Klachtenregeling.

Gebruik ons klachtenformulier om uw klacht in te zenden: Klachtenformulier.

Reacties zijn gesloten.