Financiële planning

Een goede financiële planning is belangrijk voor uw toekomst. In een financiële planning worden verschillende scenario’s doorgerekend. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld bekijken wat de financiële consequenties zijn na verkoop van uw onderneming. Wat is het inkomen en het vermogen dat overblijft na verkoop. Hoe is uw financiële toekomst geregeld als u eerder stopt met werken e.d..?

Estate planning

Ook kunnen wij voor u een estate-plannning verzorgen waarbij alle aspecten in een rapport worden belicht. U kunt hierbij denken aan de fiscale, erfrechtelijke en vermogensaspecten.

Reacties zijn gesloten.