Salarisverwerking

Verwerking van salaris is een vertrouwelijke zaak. Het is van groot belang dat deze operatie op tijd en correct wordt uitgevoerd. TBO/Goed Geregeld Accountants en Belastingadviseurs verlicht uw werk graag door deze taak over te nemen. Hierdoor krijgt u meer tijd om te focussen op andere bedrijfsprocessen.

Wij zijn specialisten in het verzorgen van loonadministraties, electronische aangiften loonheffing en premies, loonstroken en jaaropgaven

Onze loonadministrateurs kunnen de salarissen berekenen op basis van de door u opgegeven mutaties, salarisstroken verzenden, jaaropgaven samenstellen en het electronisch verzorgen van de aangiften loonheffing. Onze dienstverlening kan nog veel verder gaan wanneer u dit wenst. Zo kan de afdeling loonadminstratie ook zorgen voor de in- en uitdienst meldingen en ziektemeldingen aan de betreffende instanties en het uitvoeren van pro-forma loonberekeningen.

Daarnaast helpen wij u bij het toepassen en verwerken van employee benefits, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en – reglementen en het doorvertalen van CAO-bepalingen.
Via internet is er een directe verbinding met de Belastingdienst, arbodienst en met verzekeringsmaatschappijen. Dat maakt de verwerking van personeelmutaties en de aanmelding bij de diverse instanties zeer efficiënt. Ook hanteren we duidelijke formulieren voor mutaties en boeken we de loonjournaalpost automatisch door naar uw financiële administratie.

Alert op de wet

 Vooral bij wetswijzigingen bewijst een goed opgezette personeelsadministratie zich. Veranderingen in berekening en verwerking van emolumenten, verzekeringen, sociale premies worden tijdig in onze systematiek aangepast. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Reacties zijn gesloten.