Advisering

  • Bij het bepalen van de overnamesom
  • Bij de financieringsopzet
  • Over de rechtsvorm
  • Bij investeringsbeslissingen en bijbehorende financieringsopzet
  • Over kostprijsberekening
  • Bij stallen van incidentele of structurele overschotten
  • Over vermogensopbouw
  • Bij loopbaanbeĆ«indiging en pensionering
  • Over personeelszaken

Reacties zijn gesloten.